Hoppa till innehåll

Bli medlem

Bli medlem i Stenografförbundet!

Vad innebär ett medlemskap?

Du får medlemstidningen Stenografen, som utkommer med fyra dubbelnummer per år och innehåller fackartiklar och blandade artiklar på stenografi.
Att läsa tidningen är ett sätt att uppehålla sina stenografiska färdigheter. Du får också möjlighet att själv påverka innehållet i tidningen.

Du får möjlighet att delta i Stadstävlingen i vecka 16.

Du får rabatt på avgiften till de kurser som förbundet ordnar.
Kontakta förbundet för närmare upplysningar och se vidare sidan om kurser.

Som medlem har du också rätt att delta i förbundets årsmöte och att påverka verksamheten, t.ex. genom att skriva förslag i form av motioner till årsmötet.

Genom att vara medlem stöder du också förbundets verksamhet och arbetet för stenografi.

Du förbinder dig inte till något genom att bli medlem. Melinska Stenografförbundet är politiskt obundet och är inte något fackförbund.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 200 kr per år.

Hur blir jag medlem?

Man blir medlem genom att betala in medlemsavgiften på Melinska Stenografförbundets bankgirokonto, 518-5103.
Ange ”ny medlem” på talongen och kom ihåg att ange din fullständiga adress, så att du kan få medlemstidningen.

Man kan bli ny medlem när som helst under året och får då automatiskt de nummer av tidningen Stenografen som har kommit ut tidigare under året.

Träna stenografi i en lokal förening!

Det finns lokala stenografiföreningar på vissa orter i landet.
Kontakta dem gärna för att t.ex. få tillfälle att träna upp den stenografiska hastigheten.

Om det inte finns någon förening i din närhet kan du kontakta expeditionen för att få råd om hur du kan gå till väga för att förbättra dina kunskaper.

Tidningen Stenografen

Tidningen Stenografen kommer ut med fyra dubbelnummer per år. Antal sidor per nummer är 16 eller 20.

Alla medlemmar i Melinska Stenografförbundet får tidningen gratis som en del av medlemskapet.

Tidningen Stenografen innehåller bland annat fackartiklar om stenografi och stenografer, förbundets verksamhet, språk och liknande ämnen.
Den innehåller även artiklar i blandade ämnen, skrivna med stenografi (med systemets grundform), som kan ses som läsövningar.
Dessutom finns hastighetsövningar med förkortad stenografi och stavelseräknad text.

Bidrag till tidningen kan skickas per post till tidningen via expeditionen, eller per e-post till tidningen@stenografi.nu.

Redaktionen hör alltid av sig och ger besked om eventuell publicering.


Bibliotek, företag och andra har också möjlighet att prenumerera på tidningen.
Prenumerationsavgiften för icke medlemmar är för närvarande 220 kr per år.