Hoppa till innehåll

Melinska Stenografförbundet

Melinska Stenografförbundet är en ideell förening med uppgift att vårda det svenska stenografisystem som skapades av Olof W. Melin och att främja undervisning i stenografi.

Eftersom Melins stenografisystem i praktiken är det enda som används i Sverige fungerar förbundet som en sammanslutning för alla svenska stenografer.

Förbundet bildades den 2 december 1899 och arbetar bl.a. genom att:

  • ge ut en tidskrift som fungerar som medlemsblad
  • verka för och anordna kurser i stenografi, samt
  • anordna tävlingar i stenografi och prov för stenografimärken.

Intresserad?

Du som är intresserad av stenografi kan alltid vända dig till expeditionen med frågor om stenografi och stenografiutbildning. Du kan få informationsmaterial om stenografi gratis.

Kontakt

Adress:
Melinska Stenografförbundet
Box 636
101 32 Stockholm
Telefon:
070 – 582 22 90
E-post:
expeditionen@stenografi.nu
Bankgiro:
518-5103

Logga in