Hoppa till innehåll

Ostkustens Melinare

Ostkustens Melinare

Ostkustens Melinare bildades i januari månad 2006 och har i nuläget ett 30-tal medlemmar, flest från Oskarshamn men också från Öland och Skåne i söder, Växjö och Kronoberg i väster.

Styrelsen har följande sammansättning:

  • Agneta Wallenberg, Ordförande, 070 – 322 99 34, agneta.wallenberg@telia.com
  • Monica Nilsson, Vice ordförande, 070 – 582 72 10, ulf.monica@telia.com
  • Barbro Kreutz, Sekreterare, 073 – 025 97 60, barbro.kreutz@live.com
  • Anita Höglund, Kassör, 070 – 772 60 73, anita.hoglund@gmail.com
  • Ann-Greth Jonsson, Ledamot, 070 – 346 76 99, ann-greth.jonsson@telia.com
  • Elisabet Engqvist, Suppleant, 0708-406219, engqvistelisabet@gmail.com
  • Monika Jonsson, Suppleant, 0491 – 76 64 14, mrs_fix@hotmail.com

Verksamhet

Ostkustens Melinare avser att årligen ha:
Årsmöte
Styrelsemöten vid behov
Träningskvällar
Stadstävling

Studiecirklar/kurser i stenografi anordnas utifrån intresse via studieförbund/folkhögskola.

Träningskvällar/mötestillfällen

Medlemmarna i Ostkustens Melinare träffas kl 14.00 nedan angivna datum under hösten 2024:

Tisdagen den 27 augusti (Vuxenskolan, Oskarshamn)

Torsdagen den 19 september (Vuxenskolan)

Torsdagen den 17 oktober (Vuxenskolan)

Onsdagen den 6 november (Vuxenskolan), bokprat

Torsdagen den 5 december, klockan 14.00, avslutning troligen på Shalom

Styrelsen träffas i direkt anslutning till dessa tillfällen i enlighet med vad som anges i kallelsen till mötet.

Övrigt

Ostkustens Melinare har under sin hittillsvarande verksamhet bl a gett ut två receptsamlingar, ”Kokbok för stenografer” och ”Kakbok för stenografer”. Recepten är skrivna dels på stenografi, dels på långskrift. Beställning kan göras via Monica Nilsson(se uppgift om styrelsen).

Kontaktperson för utbildningarna är Agneta Wallenberg

Vill Du bli medlem i Ostkustens Melinare? Ring eller mejla till Monica Nilsson. Medlemsavgiften för 2023 är kr 100:-.

Till samtliga i styrelsen ingående personer kan du givetvis ställa frågor eller komma med förslag och önskemål vad gäller vår verksamhet.

Föreningen firade sin 10-åriga tillvaro genom att åka till Öland, närmare bestämt Ölands Museum Himmelsberga i Långlöt den 9 maj 2016 i ett härligt sommarväder. Först bjöds på kaffe med hembakat bröd i kaffestugan, där vi också kunde beundra årets utställning av knypplade handarbeten i glasmontrarna. Vi förflyttade oss sedan till textilförrådet, där vi fick en specialvisning av gamla öländska textilier i form av kläder, stickade strumpor, vantar och tröjor, hattar, förningsdukar m m. I museets konsthall pågick en grafikutställning, som vi också fick möjlighet att besöka. En alltigenom trevlig eftermiddag för att fira föreningens 10-årsjubileum.

Stenografi – ett värdefullt verktyg även i vår tid!!

Välkommen